Trening pamięci, szybkie czytanie - kursy i szkolenia. Wyjazdy turystyczne
Szkoła Treningu Pamięci Szatkowscy

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

ZASTOSOWANIE TECHNIK PAMIĘCIOWYCH W PRACY Z UCZNIEM

Nasze szkolenia skierowane do nauczycieli i pedagogów cieszą się dużym zainteresowaniem. Jest to nie tylko forma osobistego rozwoju, ale także możliwość znalezienia nowych rozwiązań, by służyć pomocą dzieciom i młodzieży w rozwoju intelektualnym.

Nasza metoda bazuje między innymi na skojarzeniach i wizualizacji, kluczowym elementem jest uaktywnienie prawej półkuli mózgowej.

Podczas szkolenia prezentujemy gry i zabawy, stymulujące mózg, oparte na naszych autorskich programach komputerowych. Celem tych ćwiczeń jest usprawnienie pracy obu półkul mózgowych, a co za tym idzie poprawa pamięci krótkoterminowej, koncentracji i podzielności uwagi. Prezentujemy także ćwiczenia, których celem jest rozwój pamięci wzrokowej, słuchowej i kinestetycznej, a także poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Propozycje ćwiczeń: ( * do wyboru )

 • Wprowadzenie do technik pamięciowych i skutecznej nauki - prezentacja

 • Nauka mnemotechnik, ćwiczenia do wyboru:

  * zapamiętywanie dużych ilości nie powiązanych ze sobą informacji, ćwiczenia metodą skojarzeń,
  * metody zapamiętywania trudności ortograficznych oraz gry i zabawy związane z tą tematyką,
  * metody zapamiętywania wierszy,
  * metody zapamiętywania definicji, regułek, słówek z obcego języka,
  * zapamiętywanie twarzy, imion i nazwisk ludzi,
  * zapamiętywanie danych liczbowych, szybkie liczenie
  * programy, gry i zabawy podnoszące sprawność intelektualną.

Forma: Warsztaty, praca indywidualna i grupowa, wymiana doświadczeń, ćwiczenia praktyczne

SZKOLENIE - SZYBKIEGO CZYTANIA

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, którzy na co dzień zobowiązani są do zapoznania się z licznymi dokumentami, także do tych, którzy przygotowanie do swojej pracy opierają na lekturze licznych tekstów, książek i opracowań..

Celem szkolenia jest pozbycie się złych nawyków, które spowalniają nasz proces czytania i poznanie ćwiczeń, które pomagają przyśpieszyć tempo czytania i polepszyć zrozumienie tekstu..

Celem wykonywanych ćwiczeń jest zwalczenie fonetyzacji czyli „wewnętrznego lektora”, poszerzenie pola widzenia, tak, aby jednym spojrzeniem objąć nie jedno, a kilka słów, poprawa pamięci krótkiego okresu, zwalczenie regresji – niekontrolowanych powrotów oka, a także poszerzenie bazy słownictwa, co pozwala nam lepiej zrozumieć czytany tekst.

Program szkolenia:

 • Sprawdzenie wyjściowej prędkości czytania i stopnia zrozumienia tekstu

 • Krótki wykład oraz prezentacja, na temat czynników, które pomagają przyśpieszyć tempo czytania

 • Ćwiczenia, których celem jest:

  zwalczanie fonetyzacji (wewnętrznego lektora)
  zwalczanie regresji (niekontrolowanych powrotów oka)
  poszerzenie pola widzenia
  poprawa zrozumienia czytanego tekstu
  trening pamięci krótkotrwałej
  poszerzenie bazy słownictwa
 • Drugi test prędkości czytania i zrozumienia tekstu.

Forma: Warsztaty, praca indywidualna i grupowa, wymiana doświadczeń, ćwiczenia praktyczne

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu wysyłając poniższy formularz lub pod numerami telefonów: +48 504 105 242, +48 517 262 538

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w celu przetworzenia zgłoszenia, uzyskania odpowiedzi oraz realizacji działań wynikających z przesłanego przeze mnie zgłoszenia. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Treningu Pamięci Szatkowscy z siedzibą w Łaziskach Górnych, przy ul. Granicznej 36. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przetworzenia zgłoszenia, udzielenia odpowiedzi oraz realizacji działań wynikających z przesłanego zgłoszenia. Dane te, nie będą udostępniane innym podmiotom. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przesłania formularza. Dane kontaktowe administratora danych: Szkoła Treningu Pamięci Szatkowscy, 43-173 Łaziska Górne, ul. Graniczna 36, info@szatkowscy.pl.

TOP