Trening pamięci, szybkie czytanie - kursy i szkolenia. Wyjazdy turystyczne
Szkoła Treningu Pamięci Szatkowscy.

OFERTA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Treningi pamięci prowadzimy w grupach maks. 12. osobowych, dobranych wiekowo.

Jedno spotkanie trwa 60 minut, 1 raz w tygodniu.

Pierwsze spotkanie jest bezpłatne i niezobowiązujące do udziału w pełnym kursie.

Pełny kurs rozpoczynamy na początku września i kończymy w połowie maja, następnego roku.

Dwa razy w ciągu roku szkolnego zapraszamy rodziców na zajęcia otwarte. Jest to dobry moment na podsumowanie przerobionego materiału i prezentację zdobytych umiejętności przez naszych kursantów.

Po pełnym roku szkolnym istnieje możliwość kontynuacji kursu w grupie zaawansowanej.

Bardzo często prowadzimy grupy dzieci i młodzieży, które trenują z nami po kilka lat. 

Prowadzimy również zajęcia w szkołach, gdzie zbierają się grupy dzieci w podobnym wieku i rodzicom zależy, często ze względów logistycznych, żeby zajęcia odbywały się właśnie w ich szkole.

Z CZYM BĘDZIESZ SOBIE ŚWIETNIE RADZIŁ W SZKOLE, DZIĘKI TRENINGOM PAMIĘCI?

SŁÓWKA Z JĘZYKÓW OBCYCH I DEFINICJE

Zapamiętywanie trudnych nazw, definicji, słówek, również pełnych zdań w języku obcym będzie dla Ciebie o wiele łatwiejsze niż obecnie.

DANE LICZBOWE

Poznasz metody zapamiętywania dat z historii i wszelkich innych danych liczbowych.

DANE GEOGRAFICZNE I CHEMICZNE

Będziesz potrafił szybko się nauczyć nazw państw świata, stolic oraz znaleźć je na mapie. Nauka pierwiastków chemicznych, ich symboli i np. mas atomowych stanie się prosta.

 

ORTOGRAFIA

Nauczymy Cię jak sobie radzić z ortografią żeby dostawać szóstki z dyktand.

WIERSZE

Będziesz się uczyć wierszy 2 razy szybciej i skuteczniej.

IMIONA I NAZWISKA OSÓB

Poznasz metodę zapamiętywania osób oraz ich danych (np. imion, nazwisk lub innych informacji z nimi związanych).

Dzięki tym umiejętnościom i wielu innym, które zdobędziesz na treningach pamięci nabierzesz pewności siebie, która jest niezbędna podczas egzaminu, sprawdzianu oraz odpowiedzi ustnej.

TRENING PAMIĘCI

W pierwszym etapie zajęć uczestnicy poznają metodę tworzenia skojarzeń pamięciowych. Za pomocą tej metody uczą się zapamiętywać m.in. słówka z obcych języków, trudności ortograficzne, definicje, obco brzmiące słowa, trudne nazwy, występujące w języku polskim, twarze, imiona i nazwiska ludzi, wiersze, państwa, stolice, flagi różnych krajów.

Kolejnym etapem jest poznanie systemu pamięciowego TP, który służy m.in. do zapamiętywania dat z historii, danych liczbowych, map konturowych, cytatów, treści lekcji i wielu innych informacji, które można dzięki temu porządkować i usystematyzować w pamięci.

Podczas każdych zajęć pracujemy z naszą autorską aplikacją komputerową, która pomaga naszym kursantom w ćwiczeniach pamięci wzrokowej, słuchowej, kinestetycznej, a także poprawia koordynację wzrokowo- ruchową, koncentrację, podzielność i szybką zmianę uwagi.

Najczęściej zadawane pytania:

  • Tak, ponieważ dzięki treningowi dziecko będzie się uczyć szybciej, nauka będzie dla niego przyjemnością. Pozna techniki, dzięki którym będzie mogło zapamiętywać trwale informacje, których nie można zapamiętać używając wyłącznie pamięci naturalnej.

  • Celem treningu pamięci jest właśnie pomoc dzieciom, które pośród ogromu informacji szkolnych czują się zagubione. My nie mówimy co zrobić, by się nauczyć, ale uczymy nowych umiejętności. Jest naturalną rzeczą, że nie każda osoba w takim samym tempie opanowuje nowe umiejętności, stąd dzieci i młodzież podzielone są na grupy wiekowe, a ponadto każda osoba, która potrzebuje dodatkowej pracy z trenerem, otrzymuje tę możliwość bezpłatnie, w ramach świadczonej usługi.

  • Treningi pamięci to zajęcia niezwykle przyjemne, bardzo lubiane przez dzieci. Zajęcia przebiegają dynamicznie, połączone są z konkursami, zabawami. Podczas zajęć wykorzystujemy liczne programy komputerowe, które aktywizują dzieci i młodzież. Aby jednak każdy miał szanse sam wyrobić sobie opinię o naszych treningach – pierwsze zajęcia są niezobowiązujące czyli gdyby się nie podobały danej osobie, może ona bez konsekwencji z nich zrezygnować.

Trening pamięci prowadzimy w grupach wiekowych:

  • Grupy 6 i 7 latków
  • Grupy dzieci z klas II i III Szkoły Podstawowej
  • Grupy dzieci z klas IV, V, VI Szkoły Podstawowej
  • Grupy młodzieży z klas VII, VIII Szkoły Podstawowej oraz Licealiści
  • Grupy osób dorosłych

Miejsca zajęć:

Zapraszamy do kontaktu wysyłając poniższy formularz lub pod numerami telefonów: +48 504 105 242, +48 517 262 538

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w celu przetworzenia zgłoszenia, uzyskania odpowiedzi oraz realizacji działań wynikających z przesłanego przeze mnie zgłoszenia. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Treningu Pamięci Szatkowscy z siedzibą w Łaziskach Górnych, przy ul. Granicznej 36. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przetworzenia zgłoszenia, udzielenia odpowiedzi oraz realizacji działań wynikających z przesłanego zgłoszenia. Dane te, nie będą udostępniane innym podmiotom. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przesłania formularza. Dane kontaktowe administratora danych: Szkoła Treningu Pamięci Szatkowscy, 43-173 Łaziska Górne, ul. Graniczna 36, info@szatkowscy.pl.

TOP